Meteen naar de inhoud

Aansprakelijkheidsverzekeringen

“EEN VERZEKERINGSADVIES MOET DUIDELIJK ZIJN”

Hans Peperkamp

Aansprakelijkheidsverzekeringen

Verzekeren is een complexe materie is waar het draait om details en kaders. Graag lichten wij in een persoonlijk gesprek toe wat elke verzekering kan brengen voor u als ondernemer. Onderstaande opsomming is er vooral op gericht om een korte indruk te geven van de kern van ieder type verzekering.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering dekt de schade die door u of door uw werknemer veroorzaakt wordt tijdens het werk. Het betreft met name schade aan zaken en/of personen en de daaruit voortvloeiende gevolgschade. Tevens biedt deze verzekering dekking voor het risico van de werkgeversaansprakelijkheid (veilige arbeidsomstandigheden).

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering dekt de schade voor bestuurder(s) en/of commissarissen voortvloeiend uit onbehoorlijk bestuur. Niet alleen het bedrijfskapitaal, maar ook het persoonlijk vermogen van de bestuurder(s) en/of commissarissen kan hierbij worden aangetast.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering biedt dekking tegen aanspraken tot schadevergoeding bestaande uit zuivere vermogensschade. Te denken valt aan een verkeerd advies.

Aansprakelijkheid gebouwen eigenaren
Deze verzekering dekt de schade aan zaken en/of personen veroorzaakt door een gebrek aan het gebouw. De eigenaar of verhuurder zijn hiervoor aansprakelijk te stellen.