Meteen naar de inhoud

Brand- en technische verzekeringen

“EEN VERZEKERINGSADVIES MOET DUIDELIJK ZIJN”

Hans Peperkamp

Brand- en technische verzekeringen

Verzekeren is een complexe materie is waar het draait om details en kaders. Graag lichten wij in een persoonlijk gesprek toe wat elke verzekering kan brengen voor u als ondernemer. Onderstaande opsomming is er vooral op gericht om een korte indruk te geven van de kern van ieder type verzekering.

Machinebreuk- / Machinebreuk bedrijfsschade-verzekering
Deze verzekering dekt de materiele schade aan machines en de eventuele gevolgschade (of stilstand schade) aan de machines.

CAR (Constructie All Risks)
Deze verzekering dekt de materiele schade aan bouwwerken (gebouwen, wegen en bruggen) en schade die ontstaat door een ontwerp- of constructiefout.

Milieuschadeverzekering
Deze verzekering dekt de saneringskosten voor schade door bodem- of waterverontreiniging op zowel de eigen locatie als locaties bij derden.

Brand- / brandbedrijfsschade- verzekering
Deze verzekering dekt de materiële schade aan eigendommen zoals gebouwen, inventaris en goederen en de eventuele gevolgschade (of stilstand schade) voortvloeiend uit een materiële schade aan gebouwen, inventaris en/of goederen.

Montageverzekering
Deze verzekering dekt de materiële schade aan installaties.