Meteen naar de inhoud

Inkomensverzekeringen

“EEN VERZEKERINGSADVIES MOET DUIDELIJK ZIJN”

Hans Peperkamp

Inkomensverzekeringen

Verzekeren is een complexe materie is waar het draait om details en kaders. Graag lichten wij in een persoonlijk gesprek toe wat elke verzekering kan brengen voor u als ondernemer. Onderstaande opsomming is er vooral op gericht om een korte indruk te geven van de kern van ieder type verzekering

Ziekteverzuimverzekering
Deze verzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever aan de werknemer bij ziekte.

Collectieve ongevallenverzekering
Deze verzekering verleent een kapitaaluitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.

Collectieve ongevallenverzekering
Deze verzekering verleent een kapitaaluitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.

WGA Hiaatverzekering
Deze verzekering is een aanvulling van het inkomen op de bestaande WGA uitkering bij langdurige (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.

AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering)
Deze verzekering is een aanvulling van het inkomen bij arbeidsongeschiktheid door ziekte en/of ongeval ten behoeve van een zelfstandig ondernemer of DGA.